Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân Nộp hồ sơ
Mã thủ tục 3.000237
Tên thủ tục Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân
Lĩnh vực Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Mức độ Toàn trình
Cơ quan thực hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
Đối tượng thực hiện - Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức Việt Nam hoạt động tại nước ngoài.
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.
Cách thức thực hiện - Trực tuyến: truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an).
- Trực tiếp: tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
- Bưu chính: tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/NĐ-CP ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Phí, Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc gửi văn bản theo địa chỉ của tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và tải mẫu số 04a (dành cho tổ chức) hoặc tải mẫu số 04b (dành cho cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Bước 2:

Tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và khai theo mẫu số 04a (dành cho tổ chức) hoặc khai theo mẫu số 04b (dành cho cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.
Nội dung Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đối với Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đối với Bên Xử lý dữ liệu cá nhân (biểu mẫu Mẫu Đ24-DLCN-01, Mẫu Đ24-DLCN-02, Mẫu Đ24-DLCN-03).

Bước 3:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) hoặc gửi hồ sơ đã khai thông tin về Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Bước 4:

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phản hồi thông tin về kết quả lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

Thành phần, số lượng hồ sơ
 • - Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;
  Số lượng: 01 (một) bản chính.
 • - Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;
  Số lượng: 01 (một) bản chính.
 • - Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ;
  Số lượng: 01 (một) bản sao.
 • - Quyết định hoăc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ;
  Số lượng: 01 (một) bản sao.
 • - Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá nhân với các bên;
  Số lượng: 01 (một) bản sao.
 • - Giấy tờ khác;
  Số lượng: bản sao
Danh sách giấy tờ phải nộp
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho tổ chức) – 01 (một) bản chính Mẫu số 04a.docx
Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho cá nhân) - (01 bản chính) Mẫu số 04b.docx
Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và Xử lý dữ liệu cá nhân) - (01 bản chính) Mẫu Đ24-DLCN-01.doc
Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên Xử lý dữ liệu cá nhân) - (01 bản chính) Mẫu Đ24-DLCN-02.doc
Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên thứ Ba) - (01 bản chính) Mẫu Đ24-DLCN-03.doc
Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ - (01 bản sao)
Quyết định hoăc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ - (01 Bản sao)
Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá nhân với các bên (nếu có) - (01 Bản sao)
Giấy tờ khác (các phụ lục bảng biểu tính toán chi phí, lợi ích của các giải pháp) - (Bản sao)
 • Tổ chức, cá nhân gửi trong thời gian 60 ngày kể từ ngày xử lý dữ liệu cá nhân.