Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân Nộp hồ sơ
Mã thủ tục 3.000236
Tên thủ tục Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Lĩnh vực Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Mức độ Toàn trình
Cơ quan thực hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
Thời hạn giải quyết Xác nhận đã tiếp nhận thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong không quá 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện - Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức Việt Nam hoạt động tại nước ngoài.
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.
Cách thức thực hiện - Trực tuyến: Truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an).
- Trực tiếp: tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
- Bưu chính: tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/NĐ-CP ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Phí, Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc gửi văn bản theo địa chỉ của tổ chức, cá nhân thông báo.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và tải mẫu số 03a (danh cho tổ chức) hoặc tải mẫu số 03b (dành cho cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP khi phát hiện hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bước 2:

Tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và khai theo mẫu số 03a (danh cho tổ chức) hoặc khai theo mẫu số 03b (dành cho cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Bước 3:

Tổ chức, cá nhân gửi thông tin qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) hoặc gửi văn bản đã khai báo thông tin về Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Bước 4:

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trao đổi kết quả tiếp nhận nội dung liên quan tới thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Thời gian tiếp nhận thông báo: Thực hiện 24h/ngày, tất cả các ngày trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ
  • - Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
    Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Danh sách giấy tờ phải nộp
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (dành cho tổ chức) Mẫu số 03a.docx
Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (dành cho cá nhân) Mẫu số 03b.docx
  • Chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra/phát hiện hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.