Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài Nộp hồ sơ
Mã thủ tục 3.000239
Tên thủ tục Thông báo thay đổi nội dung Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
Lĩnh vực Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Mức độ Toàn trình
Cơ quan thực hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
Đối tượng thực hiện - Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
- Cơ quan, tổ chức Việt Nam hoạt động tại nước ngoài.
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.
Cách thức thực hiện - Trực tuyến: truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an).
- Trực tiếp: tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
- Bưu chính: tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Phí, Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc gửi văn bản theo địa chỉ của tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và tải mẫu số 06a (dành cho tổ chức) hoặc tải mẫu số 06b (dành cho cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Bước 2:

Tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) và khai theo mẫu số 06a (dành cho tổ chức) hoặc khai theo mẫu số 06b (dành cho cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.
Nội dung Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài được quy định tại khoản khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Bước 3:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) hoặc gửi hồ sơ đã khai thông tin về Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Bước 4:

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phản hồi thông tin về kết quả lập Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

Thành phần, số lượng hồ sơ
 • - Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
  Số lượng: 01 (một) bản chính.
 • - Hồ sơ Đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
  Số lượng: 01 (một) bản chính.
 • - Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ.
  Số lượng: 01 (một) bản sao.
 • - Quyết định hoăc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ.
  Số lượng: 01 (một) bản sao.
 • - Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá nhân với các bên (nếu có).
  Số lượng: 01 (một) bản sao.
 • - Giấy tờ khác (các phụ lục bảng biểu tính toán chi phí, lợi ích của các giải pháp).
  Số lượng: bản sao.
Danh sách giấy tờ phải nộp
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài (dành cho tổ chức) – 01 bản chính Mẫu số 06a.docx
Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài (dành cho cá nhân) – 01 bản chính Mẫu số 06b.docx
Hồ sơ Đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài – 01 bản chính Mẫu Đ25-DLCN-04.doc
Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ - (01 bản sao)
Quyết định hoặc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ - (01 Bản sao)
Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá nhân với các bên (nếu có) - (01 Bản sao)
Giấy tờ khác (các phụ lục bảng biểu tính toán chi phí, lợi ích của các giải pháp) - (Bản sao)
 • Tổ chức, cá nhân gửi trong thời gian 60 ngày kể từ ngày chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.